Skip to main content

Dit voertuig komt in aanmerking voor BOVAG garantie als de aankoopwaarde hoger is dan €4500,- en dat de kilometerstand lager is dan 150.000KM.

Onze garantiepakketten bestaan uit:

  • Het huisgarantiepakket bestaat uit een kleine beurt, apk (indien die korter is dan een half jaar) en 3 maanden garantie á €295.
  • Het BOVAG garantiepakket bestaat uit 6 maanden Bovag garantie en een grote beurt en apk (indien die korter is dan 6 maanden) á €595.
  • Exclusieve auto garantiepakketten op aanvraag.
  • Garantie op reparaties
  • Vakkundig en betrouwbaar
  • Duidelijke voorwaarden
  • Gespecificeerde factureren
  • Bemiddeling bij klachten

Veel gestelde vragen betreft de BOVAG garantie

Kan het zijn dat ik moet bijbetalen voor BOVAG Garantie?

In artikel 15 van de BOVAG-voorwaarden staat vermeld dat de verkoper op gebruikte auto’s met een aankoopbedrag van € 4.500 of meer, dan wel met een aankoopbedrag dat meer is dan 35 procent van de oorspronkelijke cataloguswaarde automatisch zes maanden BOVAG Garantie verleent. Dit tenzij u als koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard hiervan af te zien. Ziet u in een advertentie ‘meeneemprijs’ of ‘handelsprijs’ staan, dan is dat de prijs zonder BOVAG Garantie. Aangesloten bedrijven zijn echter verplicht om in de tekst ook altijd de prijs inclusief BOVAG Garantie te vermelden, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Verkeerd gebruik (door bijvoorbeeld overbelasting) is een grond voor vervallen van de aanspraak op garantie. In de garantietermijn ligt de bewijslast echter bij de verkoper: hij zal dus moeten aantonen dat de koper de auto verkeerd heeft gebruikt.

Verkeerd gebruik (door bijvoorbeeld overbelasting) is een grond voor vervallen van de aanspraak op garantie. In de garantietermijn ligt de bewijslast echter bij de verkoper: hij zal dus moeten aantonen dat de koper de auto verkeerd heeft gebruikt.

Wat houdt BOVAG Garantie in?

Ieder bij BOVAG aangesloten autobedrijf geeft standaard BOVAG Garantie. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u bij aankoop van een gebruikte auto (vanaf € 4.500 of 35 procent van de oorspronkelijke cataloguswaarde) zes maanden garantie heeft op onder meer verborgen gebreken en onderdelen. Deze garantie geldt automatisch, tenzij u er zelf schriftelijk vanaf ziet op de koopovereenkomst. Met BOVAG Garantie kunt u ook terugvallen op BOVAG voor bemiddeling bij geschillen. Hier vindt u alle BOVAG Garantiebepalingen.

Kan ik een koopovereenkomst annuleren?

Ja. De BOVAG-voorwaarden kennen de mogelijkheid een koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen te annuleren. Dit kan alleen schriftelijk voordat de auto is geleverd. De koper dient binnen één week na deze annulering 15 procent van de koopprijs als schade te vergoeden aan de verkoper. Indien de koper niet binnen 10 dagen deze vergoeding betaalt kan de verkoper schriftelijk nakoming verlangen. Het recht op annulering is daarmee vervallen.

Moet de verkoper melden dat er in het verleden een schade is geweest bij de vorige eigenaar?

Een vroegere schade geldt niet als gebrek, mits de schade naar behoren hersteld is. Indien u naar het schadeverleden vraagt, moet de verkoper hierop naar waarheid antwoorden. Indien het voor u van belang is dat de auto in het verleden geen schade heeft gehad, is het raadzaam hierover een aantekening te laten maken op het koopcontract.

Valt een defecte airco onder BOVAG Garantie?

Indien de airco door de fabrikant is ingebouwd en er zogenaamd ‘af fabriek’ in zit, dan is er geen sprake van een accessoire. Ook op de airco zit dan gewoon BOVAG Garantie. Een achteraf ingebouwde airco is een accessoire waarop geen BOVAG Garantie van toepassing is.

Welke onderdelen worden regelmatig bij servicebeurten vervangen of nagezien?

Hierbij kunt u denken aan zaken als: filters, remvoeringen, vloeistoffen, ruitenwisserzemen en bougies.

Kan ik als koper ook rechtstreeks naar de Geschillencommissie gaan?

U bent gerechtigd om uw geschil met de verkoper rechtstreeks aan de Geschillencommissie voor te leggen. U kunt ook eerst uw geschil ter bemiddeling voorleggen aan het BOVAG-bemiddelingsbureau/Auto Ombudslijn. Deze bemiddeling is gratis.

Welke richtlijnen en regels kent de BOVAG Garantie?

1. Alle aangeboden auto’s van een BOVAG-lid, die aan de gestelde criteria voldoen, zijn automatisch voorzien van zes maanden BOVAG Garantie, tenzij de koper hier via een schriftelijke verklaring op het koopcontract nadrukkelijk van afziet.
2. Een BOVAG-lid mag bij maximaal 50 procent van zijn verkochte occasions expliciet BOVAG Garantie uitsluiten. Minimaal 50 procent moet dus mét BOVAG Garantie worden verkocht.
3. BOVAG-leden moeten bij advertenties van occasions duidelijk de prijs inclusief BOVAG Garantie vermelden. Bij aanbiedingen zonder BOVAG Garantie mag het BOVAG Garantie-logo niet worden afgebeeld.
4. In een advertentie moeten BOVAG-leden de afleveringskosten en overige bijkomende kosten vermelden, zodat duidelijk is wat de totaalprijs van de auto is.
5. Een BOVAG-lid moet in advertenties auto’s aanbieden inclusief BTW en BPM (bedrijfsauto’s uitgesloten), zonder verrekening van een eventuele inruilauto en zonder andere non-transparante prijsstellingen.
6. Het bouwjaar van de auto moet in de advertentie gelijk zijn aan de ‘datum van eerste toelating’, zoals op het kentekenbewijs vermeld.
7. De kilometerstand van de aangeboden auto moet in de advertentie worden vermeld.
8. Op foto’s bij online advertenties moet het kenteken van de auto leesbaar zijn.
9. De auto die het BOVAG-bedrijf aanbiedt in een advertentie moet de daadwerkelijk te verkopen auto zijn.
10. De aangeboden auto moet aanwezig zijn bij het betreffende BOVAG-autobedrijf of op een andere plaats die specifiek in de advertentie wordt vermeld.

Vallen deze onderdelen onder garantie als ze kort na de aankoop/aflevering worden gemeld?

Ja, dan wel. De auto moet een zgn. afleverbeurt hebben gehad bij levering. De verkopende partij heeft dan alle servicepunten nagelopen. De gecontroleerde onderdelen moeten dan tot aan het volgende onderhoudsinterval voldoen. Als u tijdens de garantieperiode een onderhoudsinterval overschrijdt, vallen de daaruit voortvloeiende onderhouds/servicekosten niet meer onder garantie.

Wat houdt de BOVAG-reparatiegarantie in?

Op iedere reparatie die een vakman van een BOVAG-autobedrijf heeft uitgevoerd of op de materialen en onderdelen die hij heeft gebruikt, geldt een standaard garantie van drie maanden.

Welke garantievoorwaarden gelden er voor lichte en zware bedrijfswagens?

Op (gebruikte) bedrijfsauto’s die bij de onafhankelijke autobedrijven, die bij BOVAG zijn aangesloten, worden gekocht en waarvan de aanschafprijs boven € 3.403 ligt, kan drie maanden BOVAG Garantie worden afgesloten. Koopt u uw bedrijfsauto bij een truckdealer die bij BOVAG is aangesloten, en ligt de aanschafprijs boven € 4.050, dan kunt u zes maanden BOVAG Garantie afsluiten.
Op reparaties geldt bij de bij BOVAG aangesloten truckdealers en onafhankelijke truckbedrijven drie maanden standaard BOVAG-reparatiegarantie met een maximum van 25.000 km.
Met BOVAG-garantie kunt u ook terugvallen op BOVAG voor bemiddeling bij geschillen.

Valt een uitlaat onder BOVAG Garantie?

Ja. De uitlaat moet gedurende de garantieperiode gasdicht zijn (dit is een APK-keuringeis).

Welke garantie krijg ik op reparaties bij een BOVAG-aanhangwagenbedrijf?

Op reparaties en onderhoud aan aanhangwagens geven de BOVAG-aanhangwagenbedrijven drie maanden standaard BOVAG Garantie.

Vallen remblokken onder BOVAG Garantie?

Ja, behalve als u binnen de garantieperiode een onderhoudsinterval overschrijdt, waarbinnen u remblokken had moeten vervangen. Regulier onderhoud valt niet onder BOVAG Garantie.

Krijg ik op een gebruikte aanhangwagen ook BOVAG Garantie?

Nee, er is geen garantieregeling voor gebruikte aanhangwagens, wel voor caravans en vouwwagens.

Geldt de reparatiegarantie ook als de garantietermijn (bijna) is verlopen?

Ja, voor reparaties geldt standaard de BOVAG reparatiegarantie van 3 maanden, ook op de gebruikte materialen.

Wanneer is BOVAG Garantie van toepassing?

Auto’s: BOVAG Garantie is standaard van toepassing als u als particulier een gebruikte auto koopt met een aankoopbedrag van minstens € 4.500 of als het aankoopbedrag 35 procent of meer van de oorspronkelijke nieuwprijs bedraagt.
Motorfietsen: BOVAG Garantie is standaard van toepassing als u een gebruikte motorfiets koopt met een aankoopbedrag van minstens € 3.000 en het aankoopbedrag 35 procent of meer van de oorspronkelijke cataloguswaarde bedraagt.
Fietsen: BOVAG Garantie is standaard van toepassing op een gebruikte fiets met een aankoopbedrag van minstens € 250
Scooters en bromfietsen: BOVAG Garantie is standaard van toepassing bij een gebruikte scooter of bromfiets waarvan het aankoopbedrag minstens de helft van de oorspronkelijke cataloguswaarde bedraagt.
Caravans: BOVAG Garantie is standaard van toepassing bij een gebruikte caravan met een aankoopbedrag van minstens € 3.500.
Vouwwagens: BOVAG Garantie is standaard van toepassing bij een gebruikte vouwwagen met een aankoopbedrag van minstens € 2.000.
Kampeerauto’s: BOVAG Garantie is standaard van toepassing als een particulier een gebruikte kampeerauto koopt met een aankoopbedrag van minstens € 12.500.

Vallen accessoires onder BOVAG Garantie?

Ja, maar alleen voor zover ze door de fabrikant zijn gemonteerd in of aan het voertuig.

Hoe lang heb ik BOVAG Garantie op reparatie- en onderhoudswerkzaamheden?

Bij auto’s: 3 maanden.
Bij motorfietsen: 6 maanden.
Bij fietsen, scooters en bromfietsen: 3 maanden.
Bij caravans en vouwwagens: 6 maanden.
Bij kampeerauto’s: 3 maanden.

Valt een defecte achterruitverwarming onder de BOVAG Garantie?

Ruiten zijn evenals banden en accessoires weliswaar uitgesloten van de garantie, maar de achterruitverwarming valt er juist wel onder. Er dient dan wel sprake te zijn van een gebrek. Dat wil zeggen dat de verwarming zijn functie verloren heeft. Het niet werken van enkele verwarmingsdraden kan niet altijd als gebrek worden aangemerkt.

Kan ik mijn voertuig tijdens de periode van BOVAG Garantie ook elders laten herstellen?

Nee, behalve als de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich voordoet. U moet dit aan de hand van informatie van de andere reparateur of kapotte onderdelen kunnen aantonen. Dit geldt ook als de verkoper hiervoor toestemming geeft.

Wanneer valt een hoog olieverbruik onder de garantie?

Een ontoelaatbaar hoog olieverbruik is in het algemeen een gebrek, dat onder de garantie voor herstel in aanmerking komt. 1 liter op 3.000 km is een toelaatbaar verbruik bij de meeste merken. Wat wel of niet toelaatbaar is, hangt ook af van de leeftijd van de auto, de rijstijl en de rijomstandigheden. Vaak stelt ook de importeur/fabrikant een limiet.

Hoe zit het met vervangend vervoer?

Bij garagebezoek in verband met werkzaamheden die onder garantie worden uitgevoerd, moet de verkoper/reparateur op passende wijze in de vervoersbehoefte voorzien. Dit betekent echter niet dat u recht heeft op gratis vervoer. Aangezien het gebruik van het eigen vervoersmiddel ook geld kost, kan dit ook voor het vervangende vervoer worden gevraagd, maar niet méér. Het is acceptabel dat u genoegen neemt met een eenvoudiger auto dan de auto die u laat repareren.

Valt het vervangen van de remschijven onder BOVAG Garantie?

Als tijdens de garantietermijn de dikte van de remschijven onder de minimumgrens komen, zijn de kosten van herstel voor rekening van de verkoper. Dit is een gebrek, dat tijdens de garantieperiode ontstaat ten gevolge van normaal gebruik. Dit is echter anders als de verkoper aan kan tonen dat er geen normaal gebruik van de auto is gemaakt.

Kan ik verwachten dat ik nieuwe onderdelen krijg als iets onder garantie hersteld wordt?

De garagehouder moet het gebrek op verantwoorde wijze herstellen. Als dat met een goed functionerend gebruikt onderdeel kan, heeft de garagehouder aan zijn garantieverplichting voldaan. Indien u als klant de keuze krijgt tussen een nieuw of gebruikt onderdeel, is het redelijk dat de garagehouder u een extra bijdrage vraagt als u voor een nieuw onderdeel kiest.

Is er bedenktijd nadat een koopovereenkomst is gesloten?

Nee. Dit bestaat alleen voor de koop van onroerend goed, koop op afstand en colportage.